Helsingør og Gribskov Amatørarkæologiske Forening (HGAF) blev stiftet i november 2011. Vi har adresse hos kasseren.

Formålet med foreningens arbejde er at øge kendskabet til Danmarks fortid ved at støtte Museum Nordsjællands arkæologiske aktiviteter.

Helsingør og Gribskov Amatørarkæologiske Forening samarbejder med Museum Nordsjælland i forbindelse med større arrangementer. Gruppen refererer til arkæologerne ved Museum Nordsjælland.

Hvad laver vi?

 • vi deltager i udgravninger når der er mulighed for det, og foretager registrering af fund i samarbejde med arkæologen
 • vi får kendskab til vores kulturarv og fingerne i jorden
 • vi møder andre mennesker med samme interesse
 • vi deltager i foredrag, ekskusioner og studieture
 • vi giver vejledning mht. regler, god skik og etik på marksøgninger
 • vi omgås hinanden i god tone og har det hyggeligt
 • vi kommer ud i vind og vejr

Interessegrupper under HGAF

 • Gravegruppen - deltager ved museets udgravninger
 • Detektorgruppe - assisterer ved afsøgning med metaldetektor
 • Efterbehandlings- og registreringsgruppe - renser, ordner og sorterer arkæologiske fund
 • Informationsgruppen - formidler information om gruppens aktiviteter, fund mv.

 

Privatlivspolitik

Du kan her se vores privatlivspolitik for opbevaring af dine data.

Samtykkeerklæring

Du kan her se og printe en samtykkeerklæring om offentliggørelse af billeder og videooptagelser samt videregivelse af personoplysninger.