Foreningen optager alle interesserede som medlem. Indmeldelse sker til mail hgaf@amatoergruppen-hgaf.dk

Medlemskab koster 100 kr. om året.

Indbetales til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontor nr. 10006694.

HGAF har ingen Metaldetektorgruppe eller Børnegruppe. Vil du gå med metaldetektor henviser HGAF til Semel detektorklub, som er en detektorklub for hele Nordsjælland. Eller Furesø Arkæologigruppe, som også har en detektorgruppe. 

Iøvrigt henviser vi til Museum Nordsjællands hjemmeside hvor du kan se deres aktiviteter og arrangementer og hvad du kan melde dig til/deltage i.