Foreningen optager alle interesserede som medlem. Indmeldelse sker til formand Hanne B. Nielsen på mobil 24 43 40 38 eller mail hgaf@amatoergruppen-hgaf.dk

Medlemskab koster 100 kr. om året.

Indbetales til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontor nr. 10006694.