Hillerød Kirke 2018

I forbindelse med bygningen af nyt sognehus ved Hillerød Kirke har arkæologer ved Museum Nordsjælland fundet 3 huse med kampestenskældre, brolægning og vej som stammer fra slutningen af 1500-tallet, begyndelsen af 1600-tallet. Fundet er det hidtil ældste der er fundet fra fortidens indbyggere i Hillerød. Ved siden af de tre gamle kældre fra1600-tallet er der fundet en grøft med affald fra 1500-tallet. Grøften blev dækket til da husene skulle bygges. HGAF har hjulpet museet med at udgrave grøften. Der er fundet ting som; jern, glaseret potteskår, glas, knogler, nagler, beslag fra dørholdere, søm, kridtpibe, et flot sejg og en flot sølvske. Desuden to sølvmønter, en sølvsøsling fra Christian d. IV-tid 1611 og en dansk skilling fra 1656 Frederik III (se foto herunder).

Seglet er af museet dateret til 1500-1600 tallet. Det stammer fra Gøttingen i Tyskland og har været brugt til at sikre en kvalitetsleverance med tøj eller stof. 

Sølvskeen er fransk og fra 1600-tallet. Den har været en personlig ting, som de brugte hver dag.

Udgravningen er nu slut, og medlemer går med metaldetektor på grunden og finder stadig ting. Der er udtaget jord til soldning, og senere vil museet på et tidspunkt ved et arrangement fortælle medlemmerne om stedets betydning i middelalderen. Det bliver spændende at høre.