Besøg hos "Flækken"

En lille skare medlemmer drog søndag d. 31. marts 2019 på besøg hos amatørforeningen "Flækken" på Friboeshvile i Kgs. Lyngby. Her så vi foreningens "klublokaler" i herskabshuset, som foreningen desværre er opsagt fra, deres fine udstillinger og bibliotek, fik lov til at røre flintegenstanden, og hørte om flere tusinde års historie på stedet.

Senere kørte vi ud til Furesøen og fandt selv forarbejdede flintegenstande på søbredden.

"Flækken" er den ældste amatørarkæologiske foreningen i Danmark med snart 60 års erfaring. Medlemmerne har stor arkæologisk viden, så tak for et spændende besøg.